News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket

ಒಡಿಪು: ಸಿಇಟಿ ಗ್‌ 8‌, 037 ಜೋಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್

14-Apr-2024 ಉಡುಪಿ

ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸುಲೆನ ಪ್ರವೇಶೋಗಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 8,037 ಜನ ಜೋಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್...

Know More

ಒಡಿಪುದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುಲಮರ್ದ್‌ದ ಪಂಡಿತೆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ತೀರಿಯೆರ್

05-Feb-2024 ಉಡುಪಿ

ಒಡಿಪುದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುಲಮರ್ದ್ ಪಂಡಿತೆರ್ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ( 68) ತೀರಿಯೆರ್. ಕರಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯೊರ್ದಿಂಚಿ ಹುಸಾರ್‌ ದಾಂತೆ ಇತ್ತಿನ ಮೇರ್ ಮರ್ದ್ ಪಲಿಪಂದೆ...

Know More

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿರ್ದ್ ಕುಟುಂಬ ದಾಂತಿನ‌ ಪುನಕುಲೆಗ್‌ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯ

07-Jan-2024 ಉಡುಪಿ

ಮುಲ್ಪದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆದ ಶವಗಾರಡ್‌ ದೀದಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಪುನಕುಲೆಗ್‌ ಬೀದಿಗುಡ್ಡೆದ ರುದ್ರಭೂಮಿಡ್‌ ಕಾಟಗ್‌ ದೀದ್‌ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿದ ಉಸ್ತುವರಿಡ್ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯ...

Know More

ನೇಜಾರುಡ್ ಕೆರಿನ ಕೇಸ್ : ಆರೋಪಿ‌ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಗುಲೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ

30-Dec-2023 ಉಡುಪಿ

ನೇಜಾರುಡ್ ಕೆರಿನ ಕೇಸ್ ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಗುಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿನ್ ತಿರಸ್ಕರ ಮಂತ್ ದ್ ಒಡಿಪುದ ರಡ್ಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇನಿ ಆದೇಶ ಕೊರ್ತೆರ್...

Know More

ಹಿರಿಯಡಕ: ‌ ನೀರ್‌ ಡ್‌ ಮುರ್ಕುದ್  ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಜವನೆ

26-Dec-2023 ಉಡುಪಿ

ಸುದೆಟ್ಟ್ ‌ಮೀಂದೆರೆ  ಪೋಯಿನ ಜವನೆ ನೀರ್‌ ಡ್‌ ಮುರ್ಕುದ್ ‌ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಸಿ.ರೋಡ್‌ ದ ಪಟ್ಟಿಬಾವುಡ್‌ ನಡತ್‌ ಂಡ್....

Know More

ಒಡಿಪು: ಮದರಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕರ್ಕಶ ಡಿಜೆ: ಪೊಲೀಸೆರೆನ ದಾಳಿ

23-Dec-2023 ಉಡುಪಿ

ಲೈಸನ್ಸ್‌ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದರಂಗಿ ಲೇಸ್‌ ಮಂತ್‌ ದ್‌ ಕರ್ಕಶವಾಯಿನ ಡಿಜೆ ಪಾಡಿನ ಇಲ್ಲಗ್ ‌ ಪೊಲೀಸೆರ್ ದಾಳಿ ಮಂತ್‌ ದ್‌ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕುಲೆನ ವಶಕ್ಕ್...

Know More

ಕುಂದಾಪುರ: ಕುಡೊಲು ತುಚ್ಚಿದ್‌ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ನರಮಾನಿ

21-Dec-2023 ಉಡುಪಿ

ಕುಡೊಲು ತುಚ್ಚಿದ್‌ ನರಮಾನಿ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುದ ಸ್ರೂರುದ ನಡತ್‌...

Know More

ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ್ ದತ್ತು ದೆತೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಯೆರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

18-Dec-2023 ಉಡುಪಿ

ಪಿಚ್ಚರ್ದ ನಟೆ, ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜೆನ್ ದತ್ತು ದೆತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಆಯೆರ್. ಆರ್ ಓದಿದ ಕೆರಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನ್ ದತ್ತು ದೆತೊಂದು. ಅಯಿತ್ತಾರದಾನಿ ನಡತಿನ...

Know More

ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟಗ್‌ ದುಂಬಾಯಿನ ದೈವಾರಾಧಾಕೆರ್‌

12-Dec-2023 ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪರೆ ದೈವಾರಾಧಾಕೆರ್‌ ದುಂಬಾತೆರ್. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ‌ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡತ್‌ ಂಡ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡ್, ವೇದಿಕೆಡ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಪಹಾಸ್ಯ...

Know More

ಶೆಡ್ ಡ್‌ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ ಸೇರ್ದ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲು ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ

23-Nov-2023 ಉಡುಪಿ

ಒಡಿಪು: ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕುದ ಶಿರೂರಿದ ಬುಖಾರಿ ಕಾಲನಿ ಇಲ್ಲಡ್‌ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ್‌ ತೂ ತಾಗ್‌ ದ್ ಕಾರ್, ‌ಬೈಕ್‌ ಸೇರ್ದ್‌ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲು ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಆತಂಡ್.‌ ಬುಖಾರಿ ಕಾಲನಿದ ಸಿನಾ ಫರ್ಹಿನ್ ಆರೆಗ್‌...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ