News Kannada
Saturday, April 13 2024
Cricket
ಕುಂದಾಪುರ

ಕುಂದಾಪುರ: ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗ್‌ ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ರಡ್ಡ್‌ ಪೆತ್ತ ಲ್

04-Jan-2024 ಉಡುಪಿ

ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ದ್‌ ರಡ್ಡ್‌ ಪೆತ್ತಲೆನ್‌ ಕೆರ್ದ್‌ ಪಾಡಿನ ಘಟನೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಹೊರನಾಡಿದಲ್ಪ ನಡತ್‌...

Know More

ತೀರ್‌ ಪೋಯಿನ ಮೂರು ಮುತ್ತು ಖ್ಯಾತಿದ ಅಶೋಕ್ ಶಾನಭಾಗ್

09-Dec-2023 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದಾಪುರ: ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ರೂಪಕಲಾ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮೂರುಮುತ್ತು ಖ್ಯಾತಿದ ಅಶೋಕ್ ಶಾನಭಾಗ್ ಆರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯರ್ದ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್‌ ತೀರ್‌ ಪೊತೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದಂಡ್. ಮೆರ್ ಮೂರು ಮುತ್ತು,...

Know More

ಕುಂದಾಪುರ:‌ ಡಿವೈಡರ್ ‌ಗ್ ಎಡ್ತ್‌ ದ್‌ ಪಲ್ಟಿಯಾಯಿನ ಲಾರಿ

22-Nov-2023 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದಾಪುರ: ಬೇಗಡ್‌ ಬತ್ತಿನ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್‌ ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತ್ದ್ ಸಾದಿದ ಡಿವೈಡರ್ ಗೆ ಎಡ್ತ್‌ ದ್‌ ಪಲ್ಟಿಯಾದ್ ಎದುರು‌ ಬರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾರಿಗ್ ಎಡ್ತ್‌ ದ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್‌ ಜನಕ್ಕ್‌...

Know More

ಪೆದ್ದ್ ನಗ ತಿರ್ ಪೊಯಿನ ಬಾಲೆ : ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಎದುರು ರಾತ್ರೆಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

21-Nov-2023 ಉಡುಪಿ

ಕುಂದಾಪುರ: ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಸೋಮವಾರ (ನ.20) ಪೆದ್ದನಗ ಬಾಲೆ ತೀರ್‌ ಪೋದು, ವೈದ್ಯರೆನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನ್ ಆರೋಪಿಸದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು ರಾತ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತೆರ್.‌ ನ.17‌ ಆನಿ ಪರಾತ್ರೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯ ಗುಡ್ಡದಕೇರಿದ ದಾವನಮನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ