News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket

ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಟೀಚರ್ಗ್ ನೀರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು

07-Oct-2023 ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ಶಾಲೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಗಣಿತ ವಿಷಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ದ್ವೇಷಗ್ 6 ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿನ ನೀರ್ ದ ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡಿನ ಘಟನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಡ್ ನಡತ್ಡೆಂಡ್. ಈ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡಿನ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಹುಷಾರ್ ತತ್ ದೆರ್. ನೀರ್ ದ...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ