News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ನಳಿನ್‌ ಕಟೀಲ್‌

ನನೊರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೆನ್‌ ಗೆಂದವುನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೂಡು : ವಿಜಯೇಂದ್ರ

22-Nov-2023 ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ದ.ಕ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬಿಜೆಪಿರ್ದ್ ಪಿರಾ ನಳಿನ್ ಕಟೀಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ ನಗರಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್‌ ನ ಸಭೆಟ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪಾತೆರಿಯರ್. ದುಂಬುದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆನ್‌ ನಮ ಗಂಭೀರವಾದ್ ದೆತ್ತೊನೊಡು. ಪಿರಾ ನಳಿನ್ ಕಟೀಲ್ ಗೆಂದವೊಡು. ನನೊರ ನಮ್ಮ‌ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರೆನ್ ‌ಗೆಂದವುನ ಬೆಲೆ...

Know More

ಬೇಗೊಡು ಕುಡ್ಲ – ಬೆಂಗ್ಲೂರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲ್: ನಳಿನ್ ಕಟೀಲ್

09-Nov-2023 ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುರ್ದ್ -ಕುಡ್ಲಗ್ “ವಂದೇ ಭಾರತ್‌” ರೈಲ್ ಸೇವೆನ್ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲೆನ ಮಸ್ತ್ ದಿನತ ಬೇಡಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರೊರ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ಂಡ್...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ