News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌

ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ – ಬಿಜೈ ಸಾದಿಗ್‌ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ಜಾರ್ಜ್‌ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಪುದರ್

15-Mar-2024 ಕುಡ್ಲ

ಪೇಂಟೆದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ – ಬಿಜೈ ಸಾದಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕರಿನನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೋಡ್ ಆವರೆಗುಂಡು. ಭಾರತೊದ ದುಂಬುದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ಕರಿದ್ ಪೋತಿನ ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‌ ಮೆರೆನ ಪುದರ್ ದೀಯೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುವು ಕೊರ್ದಿತ್ತ್ ದ್,ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕರಿದ್ ಈ ಸಾದಿದ ಪುದರ್ ಅಧಿಕೃತ ಪುದರ್‌ಪಲವೆದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡುವ ಪಂದ್‌ ಕುಡ್ಲ ಮೇಯರ್...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ