News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket

ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ್ ದತ್ತು ದೆತೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಯೆರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

18-Dec-2023 ಉಡುಪಿ

ಪಿಚ್ಚರ್ದ ನಟೆ, ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜೆನ್ ದತ್ತು ದೆತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಆಯೆರ್. ಆರ್ ಓದಿದ ಕೆರಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನ್ ದತ್ತು ದೆತೊಂದು. ಅಯಿತ್ತಾರದಾನಿ ನಡತಿನ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸಭೆಟ್ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ , ಶಾಲೆನ್ ದತ್ತು ದೆತೊನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ್...

Know More

ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಟೀಚರ್ಗ್ ನೀರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು

07-Oct-2023 ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ಶಾಲೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಗಣಿತ ವಿಷಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ದ್ವೇಷಗ್ 6 ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿನ ನೀರ್ ದ ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡಿನ ಘಟನೆ ಉಳ್ಳಾಲ...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ