News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket
ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್‌ ಕಾಮತ್‌

ದಸರಾಗ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಲೆ: ಶಾಸಕೆರ್ ಕಾಮತ್ ಆಗ್ರಹ

06-Oct-2023 ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ನನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಸುರು ಆದ್, ಈ ನಿಟ್ಟ್ ಡ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಜೆ ಕೊರ್ತುನ ಎಡ್ದೆ ವಿಷಯ. ಆಂಡ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪದವಿ ಕಲ್ಪಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ನನಲ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಆವಂದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಡ್ಡಿಯಾತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ಶಾಸಕೆರ್ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಪರ್ಬಗ್ ಪೂರಕ ಆಪುನಂಚ...

Know More

ಎಂಕ್ಲುಲ ಸ್ವರ ದೆರ್ತಿನೆಡ್ದಾವೆರ ಸರ್ಕಾರಡ್ದ್ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕ್ದ್‌ಂಡ್‌: ಶಾಸಕ ಕಾಮತ್‌

18-Sep-2023 ಕುಡ್ಲ

ಕುಡ್ಲ: ಚೌತಿಗ್‌ ಯಾಪ ರಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತ್‌ ಂಡ್‌. ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಸೆ. 18ಗು ರಯಜೆ ಪನ್ದ್‌ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್.‌ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಸೆ.19ಗು ಚೌತಿ ಕರಿಪುನವು ಅಂಚಾದ್‌ ಆನಿಯೇ ರಜೆ ಪನ್ದ್‌ ಜನಕುಲು ಸರಕಾರೊಗ್‌...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ