News Kannada
Sunday, April 21 2024
Cricket

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡ್ ಬಿಜೆಪಿಗ್ 10‌ ಎಚ್ಚ ಸೀಟ್‌ ಬರ್ಪುಜಿ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಭವಿಷ್ಯ

20-Nov-2023 ಉಡುಪಿ

ಒಡಿಪು: ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ‌ಡ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಜಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡ್ ಬಿಜೆಪಿ‌ಗ್ ಐನ್‌ ರ್ದ್‌ ಎಚ್ಚ ಸೀಟು , ಎಚ್ಚ ಪಂಡ 10 ಸೀಟು ಬರು. ರಾಜ್ಯಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿ ಎಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಗೆಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿತೆರ್. ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರೆರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರನ ಆರ್, ದುಂಬುಗ್...

Know More

Subscribe Newsletter

Get latest news karnataka updates on your email.

[mc4wp_form id="118196"]

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ