News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಪಂಜಿದ ಬೇಟೆಗ್ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ದೀತಿನ ಪ್ರಕರಣ : ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಬಂಧನ

The case of placing a crude bomb for pig hunting; Two accused arrested

ಉಡುಪಿ: ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾರ್ತಿ ಕೈತಲ್ ದ ಹಾಡಿಡ್ ಪಂಜಿದ ಬೇಟೆಗ್ ದಿತಿನ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಕಾರಣಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ 2 ಆರೋಪಿಲೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಕುಲು ಪತ್ ದೇರ್.

ಬಂಧಿತಾ ಆರೋಪಿಲೆನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ಕಾಶೀನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸದಾಶಿವಪುರದ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ದ ನಿವಾಸಿ ಯಾಹೋ ಶಿವು ಪಡ್ದ್ ಗುರುತಿಸದೆರ್.

ಅ. 12 ಕ್ಕ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಕೈತಲ್ ಹಾಡಿಡ್ ಕಾಡ್ ಪಂಜಿದ ಬೇಟೆಗಾದ್ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ದೀದಿತ್ತೇರ್. ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ತುಚ್ಚಿದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರೇನಾ ನಾಯಿ ಸೈತ್ದ್ನ್ಡ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಠಾಣೆ ಡ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಿ ತ್ತ್ನ್ಡ್. ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರನ್ ಗಮನಿಸದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶುಕ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ಕ್ಕ್ ಆರೋಪಿಲೆನ್ ಬಂಧಿಸಾ ದೇರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ