News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿರ್ದ್ ಕುಟುಂಬ ದಾಂತಿನ‌ ಪುನಕುಲೆಗ್‌ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯ

Udupi
Photo Credit :

ಒಡಿಪು: ಮುಲ್ಪದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆದ ಶವಗಾರಡ್‌ ದೀದಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಪುನಕುಲೆಗ್‌ ಬೀದಿಗುಡ್ಡೆದ ರುದ್ರಭೂಮಿಡ್‌ ಕಾಟಗ್‌ ದೀದ್‌ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿದ ಉಸ್ತುವರಿಡ್ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೆರ್.‌

‌ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಡ್‌ ಮರ್ದ್‌ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಳದ ಹೊಸಬೆಳಕು ಪನ್ಪಿನ ಆಶ್ರಮಡ್‌ ಮರ್ದ್‌ ದೆತೊಂದ್‌ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಒಂಜಿ ಪರ್ದ್‌ ಪಲಿಪಂದೆ ತೀರ್‌ ಪೊಯೆರ್.‌ ಮುಕುಲೆನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಏರ್‌ ಪಂದ್‌ ಮಾಹಿತಿ ತೆರೆದ್‌ ಬೈಜಿ.

ಅಂಚಾದ್‌ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿದ ಉಸ್ತುವರಿಡ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್‌ ಅಕೇರಿದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೆರ್.‌ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಅನಿಲ್ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸುಷ್ಮಾ ಮುಕುಲು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮನ್‌ ನಡಪದ್‌ ಕೊರ್ಯೆರ್.‌ ಸಮಾಜಸೇವಕೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಇಂಬೆರೆನ ನೇತೃತ್ವಡ್‌, ಹೊಸಬೆಳಕು ಆಶ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕೆ ಅಯಿನಂಚಿನ ವಿನಯಚಂದ್ರ ಸಾಸ್ತಾನ, ಸೋನಿ, ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕರಂಬಳ್ಳಿ, ಪ್ಲವರ್ ವಿಷ್ಣು ಮುಕುಲೆನ ಸಹಕಾರಡ್‌ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬ ದಾಂತಿನ ಪುನಕುಲೆಗ್‌ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡತ್ತ್‌ ಂಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ