Ad

ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ್‌ ಗೆಂದುವೆರ್‌ ಪನ್ಪಿನ ಭ್ರಮೆಟ್‌ ಉಲ್ಲೆರ್: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

Bsy
Photo Credit: Author

ಒಡಿಪು: ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆ ಗ್‌ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷರ್ದ್‌ ಒವ್ವೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತುಜಿ. ಸುಮಾರ್‌ ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ್.‌ ನಾನಾತ್‌ ಜನಕ್ಲೆಗ್‌ ನಾನಾಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುತುಜಿ. ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಕುಲೆಗೇ ಕುಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸರಿ ಅತ್ತ್ ಪಂದ್‌ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಂಬೆರ್‌ ಪಂಡೆರ್.‌

ಒಡಿಪುಡ್‌ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಆರ್‌, ರಘುಪತಿ ಭಟ್‌ ಗೆಂದುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಭ್ರಮೆಟ್‌ ಉಲ್ಲೆರ್.‌ ಆಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ. ಧನಂಜಯ್‌ ಸರ್ಜಿ ಇಂಬೆರೆಗ್‌ ನೈರುತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಸರುತ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಗೂ ಉಂತುದಿತ್ತೆರಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್‌ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.‌ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡೆ ಆರ್‌ ಗೆಂದುವೆರ್.‌ ಅಂಚನೆ ನೈರುತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್‌ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಭೋಜೆ ಗೌಡ ಇಂಬೆರ್ಲ ಗೆಂದುವೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ಪಂಡೆರ್.‌

Ad
Ad
Ad