Bengaluru 22°C
Ad

ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್‌ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಕರೆಂಟ್‌ ಹಾಕ್‌ ದ್‌ ತೀರಿನ ಲೈನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌

ದ 1 3
Photo Credit: Author

ಒಡಿಪು: ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್‌ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಕರೆಂಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಆದ್‌ ಲೈನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ತೀರಿನ ನಡಕೆ ಬೈಂದೂರ್ದ ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಗ್ರಾಮೊದ ಹೆಗ್ಗೇರಿಡ್‌ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡತ್‌ ಂಡ್.

‌ಸಲೀಂ(38) ತೀರಿನಾರ್.‌ ಇಂಬೆರ್‌ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಮುಂಡಗೋಡುದಾರ್.‌ ಇತ್ತೆ ಬೈಂದೂರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಡ್‌ ಕರಿನ 8 ವರ್ಷರ್ದ್‌ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.‌ ಇಂಬೆರ್‌ ಬೈದೂಂರ್‌ ಜನಕ್ಲೆಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್‌ ಇತ್ತನಾರ್‌.  ಅಂಚಾದ್‌ ಇಂಬೆರ್ ತೀರಿನ ಸುದ್ದಿ ಬೈಂದೂರ್‌ ಜನಕ್ಲೆಗ್‌ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಕೊರ್ತುಂಡ್.‌

Ad
Ad
Ad