News Kannada
Tuesday, April 16 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ಉಳ್ಳಾಲ: ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಕಡಲ್‌ ದ ಪಾಲ್‌ , ಒರಿಯನ ರಕ್ಷಣೆ

New Project 2023 12 29t161305.514

ಉಳ್ಳಾಲ: ಉಳ್ಳಾಲದ ದರ್ಗಾ ತೊಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಡಲ್‌ದ ಪಾಲ್‌ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒರಿಯನ್‌ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೆರ್.‌ ನನ ರಡ್ಡ್‌ ಜನ ಕಡಲ್‌ದ ಪಾಲ್‌ ಅತ್ತೆರ್. ಆಯಿಟ್ಟ್ ಒರಿಯನ ಪುನ ತಿಕ್ಕ್‌ ಂಡ್. ‌

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನ ಬಶೀರ್ (23), ಸಲ್ಮಾನ್ (19), ಸೈಫ್ ಆಲಿ (27) ಅಕುಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ತೂಯರೆ ಬತ್ತಿನಗಲ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಡಲ್‌ ಗ್‌ ಪೋತೆರ್.

‌ ಕಡಲ್‌ ಡ್‌ ನೀರ್‌ ಡ್‌ ಗೊಬ್ಬಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಸೆರೆಕ್ಕ್‌ ಮೂಜಿ ಜನ ತಿಕ್ಕ್‌ ದೆರ್. ‌ ಅಪಾಗನೆ ಮೊಗವೀರ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸದಸ್ಯೆರ್‌ ಪೋದು ಸೈಫ್ ಆಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಡ್ಡ್‌ ಜನನ್ ಮಿತ್‌ ಪಾಡಿಯೆರ್. ರಡ್ಡ್‌ ಜನನ್ ‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್‌ ದಾಖಲ್‌ ಮಲ್ದೆರ್.‌ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮರ್ದ್‌ ಫಲಿಸಂದೆ ತೀರ್‌ ಪೋತೆರ್.

ಬಶೀರ್ ‌ ಆರ್‌ ನನಲಾ ತಿಕ್ಕಿಜೆರ್. ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಪ್ರಕರಣ ‌ ದಾಖಲ್‌ ಮಲ್ದೆರ್.‌

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ