News Kannada
Monday, April 15 2024
Cricket
ಉಡುಪಿ

ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್: ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಲ್ನೇ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಮೂಜಿ ವರ್ಸರ್ದ್ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಮ್ರಗೋಡುದ ಮಿಲನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಡ್ ನಡತಿನ ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ ದ ನಾಲ್ನೇ ಆರೋಪಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಒಡಿಪು: ಮೂಜಿ ವರ್ಸರ್ದ್ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕುಮ್ರಗೋಡುದ ಮಿಲನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಡ್ ನಡತಿನ ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ ದ ನಾಲ್ನೇ ಆರೋಪಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿನ ಆರೋಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಕ್ ಪುರದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸುಹಾನಿ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂಬೆ 3 ವರ್ಸ ದುಬೈಡ್ ದೆಂಗ್ದ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಊರುಗ್ ಬನ್ನಗ ಲಕ್ನೋ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡ್ ಪೊಲೀಸೆರ್ ಇಂಬೆನ್ ಪತ್ತ್ದೆರ್.

ಆರೋಪಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಸುಪಾರಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ನಿಶಾದ್‌ ನ್, ತೀರಿನ ವಿಶಾಲ ಅರೆನ ಕಂಡನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಗ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಾದ್ ಕೆರ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ.

ಆರೋಪಿನ್ ಇನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದುಂಬು ಹಾಜರುಪಡಿಸಾದಿತ್ತೆರ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿಸಾದ್ಂಡ್. ಈ ಕೇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಆರೋಪಿ ತೀರಿನ ವಿಶಾಲ ಗಾಣಿಗ ಅರೆನ ಕಂಡನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪಾರಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ನಿಷಾದ್, ರೋಹಿತ್ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊಕುಲೆನ್ ದುಂಬೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ