News Kannada
Friday, April 19 2024
Cricket
ಕುಡ್ಲ

ರೈಲ್‌ಡ್ ಆಯತತ್ತ್‌ದ್‌ ಬೂರ್ದ್‌ ತೀರ್‌ಪೋಯಿನ ಕಡಬದ ಜವನೆ

Youth Trin

ಕುಡ್ಲ: ಕಡಬದ ಜವನೆ ಒರಿ ಕಣ್ಣೂರ್‌ಡ್‌ ರೈಲ್‌ರ್ದ್ ಆಯತತ್ತ್‌ದ್ ಬೂರ್ದ್‌ ತೀರ್‌ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಇನಿ (ಅ.20) ನಡತ್‌ಂಡ್. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಮರ್ದಾಳ ಬಂಟ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಾಜೆ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ (34) ತೀರ್‌ಪೋಯಿನ ಜವನೆ.

ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗ್‌ ಅರೆನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ಗ್ ಇಲ್ಲರ್ದ್‌ ಕಾಲ್‌ ಮಲ್ಪುನಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋನ್ ದೆತ್ತ್‌ ಪಾತೆರ್ನಗ ಈ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾದೆರ್‌ ಪಂದ್‌ ತೆರಿದ್‌ ಬೈದ್‌ಂಡ್.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ